Dzisiaj jest: 21 Marzec 2018        Imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
OD NAROCZY DO  NIEMNA RELACJE PARTYZANTÓW KMICICA - ŁUPASZKI – RONINA ARMII KRAJOWEJ NA WILEŃSZCZYŹNIE III.1943 – VII.1944. Część 1

OD NAROCZY DO NIEMNA RELACJE PARTYZANTÓW KMICICA - ŁUPASZKI – RONINA ARMII KRAJOWEJ NA WILEŃSZCZYŹNIE III.1943 – VII.1944. Część 1

/ 06 Burzyński Antoni ppor. Kmicic w podchorążówce 1934 KALENDARIUMODDZIAŁ „KMICICA” 1943 26.III. Bryle koło Kobylnika. Powstanie i wymarsz oddziału w kierunku Świra, spotkanie z grupą „Maksa” 15.IV. Geladnia Rozbicie…

Readmore..

Wspomnienia z pracy nauczycielskiej na Wołyniu w latach 1936 – 1939.  - Część 4

Wspomnienia z pracy nauczycielskiej na Wołyniu w latach 1936 – 1939. - Część 4

/ Kościół w Budkach Snowidowickich w latach 30- tych Seminaria nauczycielskie jakie kończyliśmy dobrze przygotowywały nas do zawodu.Religii prawosławnej w Budkach uczył ksiądz Michał Siemieniuk, proboszcz z cerkwi prawosławnego ze…

Readmore..

Zygmunt MAGUZA odszedł na Wieczną Wartę

Zygmunt MAGUZA odszedł na Wieczną Wartę

Dzisiaj, tj. 18 stycznia 2018r. odszedł na wieczną wartę płk Zygmunt MAGUZA ps. "Waleczny" I/23 pp. - Wczesną wiosną 1944 roku Zygmunt Maguza trafił do Bielina, gdzie formowała się 27…

Readmore..

Moje Kresy – Józef Julian Jamróz cz.8

Moje Kresy – Józef Julian Jamróz cz.8

/ Kpr.Józef Julian Jamróz w czasie odbywania służby wojskowej w pułku karnym w Szczakowej 1952r. Z Międzyrzecza Koreckiego do Równego uciekliśmy 25 lipca 1943 roku, raz na zawsze pozostawiając tam…

Readmore..

Promocja publikacji Obława Augustowska 1945.

Promocja publikacji Obława Augustowska 1945.

Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zapraszają na promocję publikacji Obława Augustowska 1945. Okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych z udziałem autorów:Tadeusza Radziwonowicza Dyrektora Archiwum Państwowego w SuwałkachBarbary Bojaryn-Kazberuk…

Readmore..

Relacja z protestu na skwerze Tarasa Szewczenki w Lublinie

Relacja z protestu na skwerze Tarasa Szewczenki w Lublinie

W dniu 09.03.2016 złożono wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany skweru Tarasa Szewczenki położonego w granicach administracyjnych miasta Lublin na skwer Sprawiedliwych Ukraińców. W tej sprawie podpisało…

Readmore..

RZECZ O KAROLINIE LANCKOROŃSKIEJ...

RZECZ O KAROLINIE LANCKOROŃSKIEJ...

Karolina Lanckorońska urodziła się 11 sierpnia 1898 roku w Buchbergu w Dolnej Austrii w rodzinie hrabiego Karola Lanckorońskiego (1848-1933), Wielkiego Ochmistrza na dworze imperatora Franciszka Józefa I. Jej matką była…

Readmore..

75. rocznica ludobójstwa MARZEC 1943

75. rocznica ludobójstwa MARZEC 1943

1 marca 1943 roku: W futorze Biełasze pow. Sarny UPA zamordowała 15 Polaków. We wsi Okońsk pow. Kowel Ukraińcy zamordowali 3-osobową polską rodzinę: Kazimierza Grzegorza Żerygiewicza, lat 36, jego żonę…

Readmore..

TOWARZYSTWO PAMIĘCI NARODOWEJ IM. PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

TOWARZYSTWO PAMIĘCI NARODOWEJ IM. PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Dzień 11 listopada 1918 roku w pamięci Polaków łączy się nierozerwalnie z Józefem Piłsudskim, który zawsze dążąc do niepodległości Państwa Polskiego stworzył Legiony jako zalążek przyszłego wojska polskiego. Przecierpiał wiele,…

Readmore..

Przekonać ludzi nie jest łatwo. Nie zawsze zależy to od argumentów i nawet oczywistości faktów. Częściej od tego, czy ci ludzie chcą, żeby tak było jak jest naprawdę, czy nie chcą.

Przekonać ludzi nie jest łatwo. Nie zawsze zależy to od argumentów i nawet oczywistości faktów. Częściej od tego, czy ci ludzie chcą, żeby tak było jak jest naprawdę, czy nie chcą.

/ Gorzka Prawda Wiktora Poliszczuka Polsko-ukraiński konflikt w latach 1939—1947 powinien być rozpatrywany także w kontekście sowieckim. Jest to myśl przewodnia pracy autora, ukraińskiego historyka (Ihor Iljuszyn), piszącego o sowietyzacji…

Readmore..

NOLITE IUDICARE, UT NON IUDICEMINI (POLACY I ŻYDZI-SPÓR W RODZINIE?)

NOLITE IUDICARE, UT NON IUDICEMINI (POLACY I ŻYDZI-SPÓR W RODZINIE?)

Moje osobiste i jak najbardziej prywatne stanowisko wobec oczywistego i jawnego już konfliktu pol-żyd. Dojrzewało i ewoluowało bardzo długo. Pamiętam pierwszy zaistniały fakt w postaci pojawienia się artykułu w G.W.…

Readmore..

Uroczystości upamiętniającej zagładę Huty Pieniackiej i Korościatyna na Podolu, oraz na Wieczór Kresowy z Tomaszem Kubą Kozłowskim.

Uroczystości upamiętniającej zagładę Huty Pieniackiej i Korościatyna na Podolu, oraz na Wieczór Kresowy z Tomaszem Kubą Kozłowskim.

STOWARZYSZENIE PAMIĘCI POLSKICH TERMOPIL I KRESÓW W PRZEMYŚLU im. Ks. Bronisława Mireckiego,PRZEMYSKIE RODZINY KRESOWE, KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W PRZEMYŚLUZapraszają do udziału w uroczystościach upamiętniających 74 rocznicę zagłady polskiej miejscowości HUTA…

Readmore..

Naród, który odcina się od historii to naród renegatów

„Naukę o wszelkim spadku po przodkach zwiemy Historią. Ona nas poucza, co które pokolenie robiło lub nie robiło i w jakim stanie przekazało spadek po sobie pokoleniu następnemu. Może być historia jednej rodziny, całego narodu, wreszcie historia powszechna wszystkich krajów i ludów całej ziemi. Historia tłumaczy, dlaczego obecnie jesteśmy tacy, a nie inni, skąd się wzięły dobre i złe strony naszego życia. Historia wyjaśnia współczesny stan spraw naszych: nie może ich znać dobrze nikt, kto ich nie pozna historycznie. Złymi też bywają doradcami w życiu publicznym tacy, którym brak wykształcenia historycznego”.( Feliks Koneczny “Święci w dziejach narodu polskiego”). Niestety, słowa Feliksa Konecznego sprzed ponad pół wieku wciąż są aktualne. A przypomnijmy, iż urodzony w Wilnie profesor Feliks Koneczny  kierował na Uniwersytecie Stefana Batorego Katedrą Historii Europy Wschodniej. Dzisiaj sprawujący w naszym imieniu, czyli narodu, władzę nie zawsze mają wykształcenie historyczne a jeśli mają, to wciąż posługują się jako wiedzą, lansowaną przez pół wieku propagandą PRL, która wykreśliła (lub obrzydliwie sfałszowała) wiedzę o elitach I i II RP jak i o dziedzictwie kulturowym z zagarniętych przez Stalina znacznych obszarów Polski. 

Co gorsze, otaczają się doradcami, którzy posługują się właśnie  PRL- owską narracją a nie naukowo udokumentowaną wiedzą historyczną.  Czy czynią to w imieniu antypolskich interesów czy poprawności politycznej czy w wyniku niewiedzy? Na pewno nie jest to działanie na rzecz interesu polskiego narodu. Członek Międzynarodowego Związku Ukraiństów, profesor Czesław Partacz znalazł się na czarnej liście SB Ukrainy. Został ukarany za mówienie prawdy historycznej o ludobójstwie dokonanym na ludności polskiej przez sąsiadów, nacjonalistów ukraińskich, prawdy historycznej opartej na wieloletniej pracy naukowej. Od dawna uczciwość profesora powodowała protesty Związku Ukraińców w Polsce a przeniesienie ich opinii na teren Ukrainy zaowocowało wydanym profesorowi zakazem wjazdu na teren Ukrainy. Niestety, odradzanie się polityki nacjonalistycznej jest wynikiem braku lub celowego zaniechania działań w latach 90 przez polityków Uni Wolności. (Radio Katowice, Lwowska Fala).
„Nawiązując do kwestii genezy polityki masowych deportacji i represji o charakterze ludobójczym, myślę, że można wskazać kilka źródeł. W niektórych tekstach Marksa dotyczących kolonizacji jest pełna aprobata polityki  ludobójczej….. Tradycja jest jednak głębsza, trzeba sięgnąć do tradycji imperiów bliskowschodnich fizycznej likwidacji i przesiedlania ludności na podbijanych peryferiach i zastępowanie jej ludnością pewniejszą, z głębi- mówił profesor Andrzej Nowak podczas Międzynarodowej Konferencji „Operacja polska” NKWD 1937-1938. Przywracanie pamięci o zbrodni” (IPN). Ten sam mechanizm przyjmuje Rosja w XV wieku i wobec Polski stosuje już w XVII wieku, o czym piszą historycy białoruscy ale niestety, nie piszą polscy historycy. Polaków nie możemy być nigdy pewni. Polaków można tylko zastraszyć. Trzeba ich militarnie całkowicie stłamsić, trzeba ich wysiedlać z miejsc skupienia - to credo cara Mikołaja I, którego używał i Stalin. To  imperialny mechanizm rozwiązywania problemów z niepewną ludnością peryferii gdy imperium przygotowuje się do nowej konfrontacji militarnej. Ci którzy nie są zastraszeni i nie są sprawdzeni są zlikwidowani – tak genezę likwidacji 200 000 Polaków przez NKWD w latach 1937 -1938 przedstawił profesor i pozostali goście. Jestem pełna podziwu dla organizatorów i uczestników Konferencji, historyków i badaczy z różnych krajów, którzy z bardzo widocznym, osobistym i rzetelnym badawczo zaangażowaniem omawiali zbrodnię NKWD  1937-1938 prezentując ją w wymiarze stosunków dyplomatycznych, międzynarodowych, regionalnych, społecznych, grupowych i indywidualnych. A nie było to zadanie łatwe z uwagi na odległość zdarzenia w czasie,  zacieranie śladów do dzisiaj, niewiele wspomnień świadków, brak dostępu do dokumentów w archiwach, dostępu do miejsc rozstrzeliwania ofiar,  fałszowanie czy akceptowanie z usprawiedliwieniem polityki imperialistycznej w Rosji  itp.  Jednym ze źródeł dla badaczy były diariusze Jana hr. Szembeka, w latach trzydziestych XX wieku wiceministra spraw zagranicznych RP.  (W Polsce mało kto słyszał o tym polityku i jego dziele, mimo że od lat stara się przywrócić pamięć o nim Towarzystwo Historyczne im. Szembeków). Każde wystąpienie uczestników i moderatorów Konferencji to lekcja historii dla narodu polskiego, któremu ideologia i propaganda komunistyczna pozostawiła tak wiele białych plam. To źródło wiedzy o postawach naszej elity II RP, chłopów, robotników, inteligentów, ziemian itp.  „Celem jest uhonorowanie, oddanie czci ofiarom „Operacji polskiej” NKWD 1937-1938 i ich najbliższym ale również wskazanie z imienia i nazwiska oprawców komunistycznych, którzy dokonali tej zbrodni-  prok. Robert Osiński przedstawił zadania  Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.
I tego oczekujemy od polityków w odniesieniu do ofiar ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez oprawców ukraińskich na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Zbrodnia ta nie jest niczym usprawiedliwiona i jest efektem imperialistycznych, o zabarwieniu nacjonalistycznym, dążeń Ukrainy XX wieku. Brak jawnej, publicznie nagłośnionej  konfrontacji z tematem to nie tylko brak czci dla ofiar i ich bliskich oraz kary dla oprawców, to coś może nawet gorszego. To pozbawianie narodu polskiego znacznej części tożsamości wynikające z braku wiedzy o  przynależności do narodu  sprawnie, społecznie, skutecznie  działających  i osiągających sukcesy na miarę światową  Polaków różnych stanów, Polaków, którzy zamieszkiwali  tereny zabrane Polsce i pozostawili tam wspaniałe, bogate, wielowiekowe dziedzictwo kulturowe. To pozbawienie nas wiedzy również o tych, którzy zostali zmuszeni do wyemigrowania z polskich ziem zabranych w 1945 roku, a sukcesy odnoszą poza obecnymi granicami Polski. Ta właśnie poprawność polityczna i bezwarunkowe przyjmowanie warunków stawianych przez Ukrainę oraz mniejszość ukraińską w Polsce i w świecie, powoduje jakąś dziwną zmowę milczenia rządu, urzędów, instytucji kulturalnych, mediów, szkolnictwa, wydawnictw i zacieranie śladów po Polsce  i Polakach na zabranych nam ziemiach. Dlaczego brak działania rządu w sferze nauki, edukacji, kultury i powszechnej wiedzy pozbawia naród polski tożsamości i dumy? Wiele straciliśmy i nadal tracimy wskutek braku długofalowej polityki historycznej i kulturalnej.  Trudno jest mi pogodzić odwoływanie się Prezydenta czy Ministra KiDN do historii i kultury oraz dziedzictwa Polski z kompletnym brakiem kompleksowej dbałości o jej historię, o wyeksponowanie zdarzeń i postaci godnie reprezentujących  interesy i prawdę o Polsce. A tu nadal pojawiają się ci sami bohaterowie co w czasach PRL. W bloku programowym Radia Warszawa pani redaktor zapowiada wspomnienia z wojennej Warszawy i wymienia nazwisko Janusza Korczaka. A dlaczego nie Jana Pohoskiego , wiceprezydenta Warszawy, współpracownika Stefana Starzyńskiego, obywatela i społecznika, żołnierza i patrioty, którego syn i córka również zginęli z rąk  Niemców. Czy dlatego, że urodził się w Dubnie na Wołyniu?
Ktoś musi dbać o interesy polskiej historii, bo za nas obcy nie zadbają. Piłsudski pisał : piszcie historię bo inaczej inni napiszą za nas historię – upomina się prof. Jerzy Robert Nowak zapowiadając drugie wydanie książki uzupełnione o kolejne biografii Polaków znanych na świecie ale nie w Polsce (CEP). Profesor podkreśla, jak fatalnie zaniedbuje się uhonorowanie Polaków z emigracji przywołując nazwiska choćby Janusza Żurakowskiego herbu Sas (ur. w Ryżawce na Ukrainie Naddnieprzańskiej) czy Mieczysława Zygfryda Słowikowskiego,  asa alianckiego wywiadu. Czy doradcy Prezydenta oraz ministrów dopominają się o pamięć o znakomitych Polakach, pamięć i dbałość o dziedzictwo kulturowe tworzone przez nich, czy  MKiDN przygotowuje i ogłasza konkursy na  filmy, spektakle, wydarzenia kulturalne mające na celu uzupełnienia wiedzy  narodu o tę skrywaną przez zbrodnicze ideologie ?  Czy Metropolita Warszawski dopomina się o  pamięć o swoim poprzedniku z XIX wieku, ks. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim, byłym arcybiskupie warszawskim? W czyim interesie jest to zaniedbanie? Nie polskiego narodu, którego elitę właśnie z uwagi na  jej wielkie zalety i osiągnięcia we wszystkich dziedzinach gospodarki, nauki, kultury tak bardzo docenianą nie tylko w Europie ale w  całym świecie,  nasi sąsiedzi, Niemcy i Rosjanie w imię imperialistycznego interesu unicestwiali. Apeluję do Prezydenta i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wybudowanie w Warszawie Muzeum Historii Polski.  Muzeum Żydów jest w Warszawie a przecież to tylko część historii „wielonarodowościowego” narodu polskiego poszerzona zresztą o historię niepolskich Żydów. Żydów skazanych na eksterminację przez Niemców i przywożonych przez  Niemców z Niemiec, Holandii, Belgii, Austrii, Szwecji, Rosji itp. Decyzja o budowie Muzeum Historii Polski w Lublinie czy Brzegu dokąd żaden turysta przybywający do Warszawy, zwłaszcza z Jerozolimy, nie zajrzy (a na pewno zajrzy do Muzeum POLin) to lekceważenie nas wszystkich.
„Naród bez przeszłości jest godny współczucia. Naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie ze swoją własną duchowością – jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych- to naród renegatów! Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie własnego istnienia”.( Prymas Kardynał Wyszyński, Warszawa, 25.05.1972)
Bożena Ratter