Dzisiaj jest: 20 Lipiec 2018        Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
75 rocznica „Rzezi Wołyńskiej” na tle  100 rocznicy odzyskania „Niepodległości”

75 rocznica „Rzezi Wołyńskiej” na tle 100 rocznicy odzyskania „Niepodległości”

Po 123 latach niewoli Polacy w końcówce I wojny światowej wreszcie mieli szansę na odzyskanie nie tylko niepodległości ale i ojczyzny w granicach sprzed zaborów. Niestety na przeszkodzie do osiągnięcia…

Readmore..

Duchy Kresów Wschodnich

Duchy Kresów Wschodnich

Nie tak dawno, bo w maju 2018 r., na rynku księgarskim pojawiła się nietypowa pozycja książkowa zatytułowana jak wyżej, autorstwa: Alicji Łukawskiej. Dzięki uprzejmości autorki i wydawnictwa poniżej prezentujemy fragment…

Readmore..

Relacja z przebiegu uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika „Ofiar Wołynia” w Lublinie.

Relacja z przebiegu uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika „Ofiar Wołynia” w Lublinie.

/ foto: Odsłonięcie pomnika Msza Święta w kościele garnizonowym NMP przy ul. Aleje Racławickie 20 o godzinie 12.00 poprzedziła uroczystość odsłonięcia i poświecenia w Lublinie „Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego na…

Readmore..

Nie opłakano zmarłych, nie pozwolono na wyrażenie bólu

Nie opłakano zmarłych, nie pozwolono na wyrażenie bólu

Niewiele osób w Polsce zajmuje się tą częścią historii – dr Leon Popek wystąpił na Kongresie w Lublinie z referatem „Doły śmierci na Kresach - losy szczątków ofiar ludobójstwa OUN-UPA”.…

Readmore..

Dziewczyny z Wołynia

Dziewczyny z Wołynia

W 75 rocznicę „Rzezi Wołynia”: 4 lipca wydawnictwo Znak Horyzont wystawia na rynku księgarskim swoją najnowszą pozycję Dziewczyny z Wołynia, której autorką jest Anna Herbich. Autorka sama przyznaje, że jest…

Readmore..

Samoobrona  na Kresach

Samoobrona na Kresach

Autor, opierając się na dokumentach i relacjach świadków wydarzeń, przedstawia samoobronę Polaków przed ludobójstwem UPA na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1939-1946. Zbrodnie UPA swym barbarzyństwem i okrucieństwem przewyższały…

Readmore..

Warszawa: Marsz Pamięci w 75. rocznice ludobójstwa

Warszawa: Marsz Pamięci w 75. rocznice ludobójstwa

11 lipca jak co roku, ok. 8 mln. populacja Kresowian i ich potomków, w 75 rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu będzie czcić pamięć ofiar tej rzezi. 11 lipca 1943 r.…

Readmore..

Żołnierz Niepodległości  - pułkownik „Lis- Kula”

Żołnierz Niepodległości - pułkownik „Lis- Kula”

Poszedł na wojnę mając zaledwie 17 lat. Zginął jako 22 -letni major Wojska Polskiego odznaczony orderem Virtuti Militari, awansowany pośmiertnie do stopnia pułkownika. A zginął na Wołyniu w walce z…

Readmore..

Strzelanie brylantami

Strzelanie brylantami

Skoro mowa o tworzeniu mitów, warto poświęcić parą słów socjologicznej niezwykłości Legionów Piłsudskiego, która tę mitotwórczą pracę umożliwiła. Styl i poziom życia narzucali tu nie wojskowi lecz studenci, artyści i…

Readmore..

Pielgrzymka na Kresy w  100. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski  i w 100. rocznicę urodzin śp.  Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka - „Niezłomnego Pasterza Kościoła”

Pielgrzymka na Kresy w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski i w 100. rocznicę urodzin śp. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka - „Niezłomnego Pasterza Kościoła”

Rok 2018 ustanowiony został przez Sejm RP Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, Metropolity Przemyskiego, który był Honorowym Obywatelem Przemyśla, a także Honorowym Członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu. Klub Inteligencji Katolickiej…

Readmore..

Kartka z kalendarza. 28 - 30 lipca 1941r. Mord na inteligencji krzemienieckiej.

Kartka z kalendarza. 28 - 30 lipca 1941r. Mord na inteligencji krzemienieckiej.

2 lipca 1941 r. Krzemieniec został zajęty przez wojska niemieckie. W tym samym miesiącu do miasta przybyła Einsatzgruppe C, która 28 lipca 1941 r. na podstawie listy sporządzonej przez nacjonalistów…

Readmore..

Szczecin:  Obchody  Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez  ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1947.

Szczecin: Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1947.

Szczecińskiej, pragną uczcić pamięć o synach i córkach, naszego narodu zamordowanych przez szowinistów spod znaku OUN/UPA.Za to tylko, że przynależeli do naszego narodu.Dzień 11 lipca tego roku, miał być dniem…

Readmore..

Program Kompleksowej Certyfikacji sektora NGO przyjazny również dla organizacji Kresowych.

Z twórcami pierwszego w Polsce Programu Kompleksowej Certyfikacji sektora NGO, Aleksandrą Żórawską – dyrektorem Instytutu Promocji Trzeciego Sektora  i Piotrem Jarosem – Przewodniczącym Rady Eksperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora rozmawia nasz redaktor,  Andrzej Łukawski.

AŁ: Z początkiem roku 2018 rozpoczął się Program „Certyfikat NGO”, jaki Państwo stworzyliście. Co było powodem opracowania takiego projektu, bo jest to inicjatywa duża, ogólnopolska, wymagająca pracy, zasobów, ludzi itd.?  
Aleksandra Żórawska ze wszystkich zarejestrowanych w Polsce organizacji aktywnie działa tylko część. Jeszcze mniejsza część z nich dba o wizerunek,  widoczność swoich działań poprzez promocję w przestrzeni publicznej i mediach społecznościowych. Jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy - od zbyt małych zasobów kadrowych i braku czasu, poprzez nieumiejętność promocji swoich projektów, brak znajomości współczesnych mediów społecznościowych, aż do nieprzywiązywania wagi do kwestii wizerunkowych (przyp. red.: w ogromnej mierze problem ten dotyczy organizacji „starszych”). W efekcie ogromna część społeczeństwa nie dowiaduje się o wielu cennych inicjatywach, programach edukacyjnych, pomocowych, przedsięwzięciach kulturalnych, kampaniach społecznych, informacyjnych, akcjach kierowanych do najróżniejszych grup beneficjentów i innych projektach.

AŁ: Jaki wpływ na Państwa inicjatywę miał odbiór społeczny sektora pozarządowego?
Aleksandra Żórawska Bardzo duży. Wiedza na temat trzeciego sektora jest w społeczeństwie bardzo nikła, postrzeganie zaś organizacji pozarządowych (głównie fundacji i stowarzyszeń) bardzo często jest błędne, pełne uprzedzeń, stereotypów, niejednokrotnie budowane przez pryzmat jednorazowych doświadczeń, bądź zasłyszanych opinii. Program „Certyfikat NGO”, realizowany przez Instytut Promocji Trzeciego Sektora, działa na rzecz zmian w wizerunku polskich ngo`sów, upowszechnia wiedzę o tym specyficznym sektorze, odczarowuje stereotypy i uprzedzenia, pokazując te organizacje, które wyróżniają się pozytywnie swoimi działaniami, budując najlepszą sektorową wizytówkę. Promować będziemy także najlepsze projekty oraz ukazywać sylwetki działaczy społecznych, mentorów, liderów i wolontariuszy.
AŁ: A dokładniej, na czym polega ta inicjatywa?
Piotr Jaros Program podzielony jest na 4 obszary, w jakich można zdobyć certyfikat: Jesteśmy Godni Zaufania -  skierowany do organizacji i przyznawany za całokształt działań, Mentor NGO - wyróżniający osoby działające w sektorze długo i aktywnie, dzielące się swym doświadczeniem, o wiedzy eksperckiej.   Projekt na medal  - za pojedynczą akcję/działanie,  oraz Działacz NGO - jaki honoruje pasjonatów pracujących na zasadzie wolontariatu.
AŁ: Czemu ma służyć ten podział? Dlaczego wprowadzacie osobne kategorie dla osób fizycznych i organizacji?
Piotr Jaros Zróżnicowane wyróżnienia są potrzebne z wielu powodów. Najważniejszym jest oczywiście chęć docenienia zarówno osób fizycznych i podmiotów dających dobry przykład i stanowiących doskonałą wizytówkę całego sektora. Nie zawsze działania pojedynczych osób przekładają się od razu na jakość organizacji. Często też działają one w wielu organizacjach. Dlatego naszym zdaniem jest bardzo potrzebne podkreślenie ich wielkiej roli w budowie społeczeństwa obywatelskiego w dwóch różnych kategoriach – czyli w sumie poświęcamy im połowę naszego Programu.
AŁ: Jaką funkcję mają mieć przyznawane certyfikaty?
Piotr Jaros Certyfikaty będą stanowiły podkreślenie roli organizacji pozarządowych, często niedocenianych, budowy ich wiarygodności i zwiększenia skali ich oddziaływania na sferę publiczną. Program wprowadza do sektora jasne kryteria społecznej użyteczności dla organizacji pozarządowych, działających w nich osób i realizowanych przez nie projektów.
AŁ: Czy poprzez Program promujecie jakieś konkretne wartości lub standardy etyczne?
Piotr Jaros Każde działanie podejmujemy w nim zgodnie z wysokimi standardami etycznymi, obiektywnie, rzetelnie i w zgodzie z Kartą Dobrych Praktyk NGO. Każdy z Członków Rady oświadcza też, że ocenę przeprowadza w sposób zgodny z Regulaminem Prac Rady, który jest dość restrykcyjny i posiada wiele wytycznych, m.in. dotyczących przeciwdziałaniu konfliktowi interesów, czy też możliwości odnoszenia jakichkolwiek korzyści od certyfikowanych podmiotów. Zależy nam bowiem na całkowitej transparentności działań.
AŁ: W imieniu Własnym i Kresowian zapytam, w jaki sposób można się ubiegać o taki certyfikat?
Piotr Jaros na stronie Programu  (www.certyfikatngo.pl) znajdują się wszelkie informacje dotyczące całego przedsięwzięcia, szczegółowe opisy, regulaminy,  spis dokumentów i załączników jakie trzeba dostarczyć wysyłając je w formie elektronicznej do biura Instytutu. W razie jakichkolwiek wątpliwości można do nas także napisać pod wskazany tam adres mailowy i zadać ew. pytania, bądź rozwiać wątpliwości. Napisać wiadomość można także poprzez fp Projektu w serwisie Facebook (Program Certyfikacji NGO). Zachęcamy do takiego kontaktu, z pewnością będziemy udzielać wyczerpujących informacji. Istnieje także możliwość konsultacji telefonicznej.
AŁ: A kto opiniuje zgłoszenia i podejmuje decyzje o przyznaniu certyfikatu?
Aleksandra Żórawska Rada Ekspercka Instytutu Promocji Trzeciego Sektora, wraz z dyrektorem Instytutu. W skład Rady wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w sektorze pozarządowym, zarządzaniu organizacjami, zespołami, projektami, z wiedzą na temat specyfiki tego sektora, jego ram formalno-prawnych i codziennego funkcjonowania, znające też oczywiście uwarunkowania pracy społecznej i podejmujące ją, nierzadko przez wiele lat. Mówiąc w skrócie – pasjonaci z odpowiednią, ugruntowaną wiedzą - doświadczeni praktycy, fundraiserzy, prawnicy, osoby z doświadczeniem międzynarodowym i dziennikarze. Członkowie Rady reprezentują różne obszary działań trzeciego sektora. Są wśród nich reprezentanci organizacji o zróżnicowanej tematyce, m.in. specjaliści i praktycy od aktywności społecznej, obywatelskiej, działań pomocowych, pracy z młodzieżą, z osobami chorymi itd.
AŁ: Co w takim razie daje certyfikat i jakie z niego wypływają korzyści?
Piotr Jaros Korzyści jest wiele. Żyjemy w społeczeństwie, w którym coraz bardziej ceni się społeczną odpowiedzialność, głównie w sferze biznesu. Potencjalny pracodawca, któremu nie są obce takie wartości, z pewnością doceni więc certyfikat z kategorii „Działacz NGO” lub też „Jesteśmy Godni Zaufania”, otrzymany z ramienia organizacji w jakiej działamy/działaliśmy. Jeśli pracowaliśmy przy projekcie który zdobył certyfikat, jest to również podkreślenie naszego zaangażowania, pomysłowości, kreatywności i wiedzy. Szczególną formę wyróżnienia stanowi certyfikat pn. ”Mentor NGO”. Otrzymają go bowiem osoby niezmiernie wyjątkowe, mogące poszczycić się nie tylko długoletnią pracą społeczną, ale też promocją i nauką takiej działalności. Czyniące swymi działaniami i pasją masę dobra, a do tego posiadające wiedzę na poziomie eksperckim w zakresie ram prawnych funkcjonowania w Polsce trzeciego sektora. Kryteria oceny są surowe, nie ukrywamy tego, a wręcz przeciwnie – podkreślamy. I ta surowość dotyczy wszystkich 4 komponentów Programu, jednak w stopniu szczególnym właśnie tytułu Mentora. Od początku pracy nad Programem towarzyszyła nam bowiem idea wyjątkowości tych certyfikatów, ich ekskluzywność, rzadkość, a co za tym idzie – prestiż.
Aleksandra Żórawska Warto dodać, iż nie zamierzamy ich nadawać „na akord”, choć to zapewne stworzyłoby nam możliwości promocji i szerokiej widoczności w sektorze. Nasza idea była i jest bowiem inna – wyróżnić najlepszych z najlepszych. Tych, którzy dając przykład, budują pozytywny wizerunek całego sektora, urodzonych społeczników, aktywistów, liderów, ludzi jacy łączą, a nie dzielą. Którzy uczą, zarażają pasją, mnożą dobro. Certyfikat daje też zwiększoną rozpoznawalność i buduje zaufanie wśród choćby przyszłych beneficjentów działań organizacji, partnerów, donatorów, wolontariuszy, itd. Pokazuje, że warto z nami współpracować.
AŁ: Czy Państwa zdaniem Program ma szansę na zdobycie popularności wśród organizacji „kresowych”, organizacji w których rozpiętość wiekowa jest olbrzymia?
Aleksandra Żórawska Wśród czytelników Kresowego Serwisu Informacyjnego jest wielu działaczy społecznych związanych z organizacjami historycznymi, patriotycznymi, sprofilowanymi na tematy związane z Kresami Rzeczypospolitej.  Nierzadko członkowie tych organizacji są zaawansowani wiekowo, nie znają możliwości nowoczesnych mediów elektronicznych w procesie promocji wielu działań, wobec czego wiele inicjatyw ma nikłe szanse na widoczność poza określonym tematycznie środowiskiem. Naturalnie są też organizacje działające w tych tematach prężnie również w kwestiach informacyjnych i wizerunkowych, i oby było ich jak najwięcej. Dlatego z informacją o Programie chcemy docierać różnymi drogami i metodami do jak najszerszego grona ludzi i organizacji, także takich z „małą widocznością” w szerszej przestrzeni, aby światło dzienne ujrzało wiele cennych inicjatyw, a ich twórcy zostali wyróżnieni. Certyfikat z pewnością poszerzy grono odbiorców ich działań, albowiem każda osoba fizyczna i prawna jaka go otrzyma, będzie również promowana poprzez Program.
AŁ: Czy zatem istnieje możliwość dołączenia do Rady Eksperckiej Instytutu Promocji Trzeciego Sektora?
Piotr Jaros. Tak. Na stronie Projektu, znajdującej się pod adresem www.certyfikatngo.pl można znaleźć szczegółowe wytyczne, jakimi kierujemy się rozpatrując nowe zgłoszenia. Rada składa się z ekspertów reprezentujących różnorodne dziedziny i tematy działań w trzecim sektorze, dokładamy wszelkich starań by były to osoby nie tylko z odpowiednim doświadczeniem, ale i z predyspozycjami do obiektywnej, rzetelnej oceny.

AŁ: Czy istnieją jeszcze inne formy współpracy z Państwem?
Aleksandra Żórawska Oczywiście. Program Certyfikat NGO skierowany jest do organizacji i ludzi trzeciego sektora w całej Polsce. Nie ma w nim ograniczeń tematycznych, środowiskowych, ideologicznych, ani żadnych innych. W skład Rady Eksperckiej, jak już mówiłam, wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w sektorze pozarządowym, którzy reprezentują bardzo zróżnicowane obszary działań.
Jednak obszary w jakich działają polskie organizacje pozarządowe są zróżnicowane na tyle, że można znaleźć wśród nich tematykę bardzo nietypową, niszową lub wysoce wyspecjalizowaną (np. organizacje pomagające chorym na rzadkie choroby). Dlatego w trosce o jak najwyższe standardy działań Instytutu Promocji Trzeciego Sektora podjęliśmy decyzję w dodatkowej współpracy – o ile zaistnieje taka konieczność – z osobami jakie swoją wykwalifikowaną wiedzą przyczynią się do jak najlepszej weryfikacji i oceny pod kątem danej specjalizacji. Są to Konsultanci Instytutu. Oprócz takiej możliwości współpracy można zgłosić się do nas jako wolontariusz. Istnieje też możliwość zostanie formalnym Partnerem Programu, przy tej wersji warunki współpracy ustalamy indywidualnie. Na pewno, jeśli ktoś jest zainteresowany jakąkolwiek formą współpracy, warto do nas napisać. Żadnego zgłoszenia nie pozostawiamy bez odpowiedzi.
Piotr Jaros Chciałbym jeszcze dodać, że okazji otwarcia Programu Certyfikacji NGO, specjalnie dla czytelników Kresowego Serwisu Informacyjnego przygotowaliśmy prezent. Jest to konsultacja online lub telefoniczna, dotycząca zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych w Polsce – aspektów formalno-prawnych, przepisów, obowiązków, codziennego funkcjonowania, sprawozdawczości, itd. Każda organizacja lub jej członek, jak też osoba planująca dopiero takie działania może umówić się z nami na taką bezpłatną konsultację. Oferta bezpłatnej konsultacji ważna jest do końca lutego. Dodatkowo zapraszamy też do kontaktu z nami we wszelkich innych sprawach związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej. Dostępni jesteśmy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

A. Ł. Dziękuję za wywiad i serdecznie gratuluję takiej inicjatywy, życząc jej rozwoju i wielu sukcesów. Oby cały sektor pozarządowy zyskał dzięki niej przejrzystość i społeczne zaufanie, jakiego obecnie niestety bardzo często brakuje.
AŻ/PJ. Dziękujemy, dokładnie taka idea przyświecała nam przy planowaniu tego Programu i dołożymy ku temu wszelkich starań.